Interpelacje – XL Sesja Rady Miasta – 24.10.2017

Podczas XL Sesji Rady Miasta, która odbyła się 24.10.2017, złożyłem następujące interpelacje:

 1. 30 listopada 2016 roku na sesji Rady Miasta poruszyłem kwestię organizacji ruchu w Bolesławcu. W styczniu 2017 roku Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na swoim posiedzeniu poruszyła w/w temat. W imieniu mieszkańców chciałbym zapytać czy zostały podjęte jakieś działania w tej kwestii a jeżeli tak, na jakim są etapie?
 2. Mieszkańcy  Bolesławca zwracają uwagę na fatalny stan nawierzchni jezdni, duże liczne dziury, przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Staszica (przy sygnalizatorze świetlnym przed wiaduktem). Liczymy na Pana wsparcie, pomoc i niezwłoczne przekazanie sprawy do zarządcy drogi w celu usunięcia wad.

Interpelacje – XXXVIII Sesja Rady Miasta – 28.06.2017

Podczas XXXVIII Sesji Rady Miasta, która odbyła się 28.06.2017, złożyłem następujące interpelacje:

 1. W imieniu mieszkańców miasta chciałbym zapytać, kiedy poznamy program Święta Ceramiki? Jakimi kanałami informacyjnymi i gdzie się będzie promowane BŚC? Czy obecna promocja jest wystarczająca? Kiedy będzie można uzyskać informacje w Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej?
 2. Mieszkańcy Bolesławca zwracają uwagę na fatalną nawierzchnię jezdni ulicy Dolne Młyny.
 3. Mieszkańcy ulicy Staszica numer bloku 63, zwracają uwagę na fatalną nawierzchnię jezdni osiedlowej, która stanowi jedyną drogę do mieszkań.

W obydwu przypadkach liczymy na Pana wsparcie, pomoc i przekazanie sprawy do zarządcy dróg.

Interpelacje – XXXV Sesja Rady Miasta – 26.04.2017

Podczas XXXV Sesji Rady Miasta, która odbyła się 26.04.2017, złożyłem następujące interpelacje:

 1. Czy na terenie Bolesławca, wzdłuż rzeki Bóbr, planowana jest budowa ścieżki rowerowej? Jeśli tak, to na jakim etapie są przeprowadzane obecnie prace i jaki jest jej koszt?
 2. Mieszkańcy Bolesławca dbając o swoje bezpieczeństwo, proszą o przegląd oznaczeń poziomych dróg w zarządzie miasta i powiatu na terenie Bolesławca. Bywa, że na nowo oddanych drogach np. ul. Herberta pasy uległy starciu po zaledwie kilku miesiącach użytkowania. Czy ponowne malowanie jest dokonywane w ramach gwarancji? Czy do tego celu, nie można użyć lepszej jakości farby?

Interpelacje – XXX Sesja Rady Miasta – 30.11.2016

Podczas XXX Sesji Rady Miasta, która odbyła się 26.10.2016, złożyłem następujące interpelacje:

 1. W związku z planowanym zakończeniem budowy ul. Herberta mieszkańcy proszą o wykonanie przejścia dla pieszych z osiedla, przez drogę nr 297, na chodnik po drugiej stronie jezdni i ustanowienie ograniczenia prędkości na tym odcinku. Mieszkańcy proszą również o urządzenie bezpiecznego wyjazdu z ul. Herberta na drogę wojewódzką – ul. Jeleniogórskiej, poprzez ustanowienie zakazu zatrzymywania się i postoju w okolicy skrzyżowania, obok sklepu meblowego Hubert bezpośrednio przy wlocie z ul. Herberta na ul. Jeleniogórską. Parkujące tam pojazdy całkowicie zasłaniają widoczność drogi od strony Lwówka dla pieszych i kierowców, doprowadzając do wielu niebezpiecznych sytuacji.
 2. Interpelacja dotyczyła zmian organizacji ruchu drogowego w Bolesławcu.

Interpelacje – XXIX Sesja Rady Miasta – 26.10.2016

Podczas XXIX Sesji Rady Miasta, która odbyła się 26.10.2016, złożyłem następujące interpelacje:

 1. Na Osiedlu Staszica od strony sklepu „Żabka” znajdują się pozostałości konstrukcji komina lokalnej kotłowni grzewczej. Czy i kiedy pozostałe elementy zostaną usunięte?
 2. Na Osiedlu Staszica, na terenie należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej, zlikwidowano plac zabaw dla dzieci. Czy jego budowa była dofinansowana ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec?
 3. W związku z budową „Orlika” na terenie Osiedla Staszica usunięto szereg drzew stanowiących dla okolicznych bloków mieszkalnych naturalną barierę ekologiczną. Od tego czasu przy bloku nr 63 bezpośrednio pod oknami mieszkańców dokonano nasadzeń kilku drzew. Mieszkańcy proszą o odpowiedź czy ich lokalizacja jest zgodna z przepisami, a jeżeli tak to z jakimi.
 4. Mieszkańcy Osiedla Staszica proszą o wsparcie budowy nowych miejsc parkingowych na wysokości budynków Konstytucji 3-go Maja 7 i 11.

Interpelacje – XXVII Sesja Rady Miasta – 24.08.2016

Podczas XXVII Sesji Rady Miasta, która odbyła się 24.08.2016, złożyłem następującą interpelację:

 1. Osoby korzystające z Wielopokoleniowego Placu Zabaw przy ulicy Parkowej proszą o interwencję w sprawie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu. Miejsca parkingowe bezpośrednio graniczą z pasami. W chwili, gdy w najbliższej odległości mieszkańcy parkują auto (często jest to bus) widoczność nadjeżdżających aut, często niestety przekraczających panujące tam ograniczenie prędkości 40km/h, jest zerowa. Prosimy o Pana interwencję.

Interpelacje – XXV Sesja Rady Miasta – 29.06.2016

Podczas XXV Sesji Rady Miasta, która odbyła się 29.06.2016, złożyłem następującą interpelację:

 1. Mieszkańcy Bolesławca proszą o utworzenie 24-godzinnej przechowalni dla zaginionych psów, które są wyłapywane przez Straż Miejską. Często zdarza się tak, że zaginione zwierzę jest w ciągu kilku godzinnym wywożone do ośrodka w Przylasku. Przyjęte działania są sprawne, natomiast nie dają możliwości odnalezienia pociechy na terenie miasta Bolesławiec. Należy wypracować procedurę, aby w przypadku zaginięcia, właściciel zaglądał na stronę SM, zapłacił mandat i mógł odebrać zgubę. Ludzie niezbyt majętni nie mają pieniędzy, aby zabrać zwierzę ze schroniska i zapłacić wszystkie koszty.