Interpelacje – XLIX Sesja Rady Miasta – 30.05.2018

Podczas XLIX Sesji Rady Miasta, która odbyła się 30.05.2018, złożyłem następujące interpelacje:

  1. Szanowny Panie Prezydencie, Bolesławianie posiadający ogródki działkowe, od dłuższego czasu zgłaszają problem braku systematycznego wywozu odpadów. W załączeniu przekazuję kserokopię pisma od działkowców. Proszę o interwencję w tej sprawie.
  2. Szanowny Panie Prezydencie, proszę o podanie danych statystycznych z 2016 i 2017 roku:
    • liczby urodzeń,
    • liczby zgonów,
    • liczby zawartych małżeństw,
    • liczby osób, które osiągnęły pełnoletność.
Share Button