Niezależny Przewodniczący

Niebawem odbędzie się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, podczas której ślubowanie złożą wybrany 21. października Prezydent Miasta oraz radni Bolesławca. Wybrane zostaną także władze Rady (jej Prezydium).

Kandydaci Impulsu Miasta, w wyborach do Rady Miasta Bolesławiec, uzyskali bardzo wysoki, drugi wynik, co pozwoliło zdobyć aż 4 mandaty (z 21), które obejmą: Iwona Bojko, Dominik Chodyra, Maciej Małkowski oraz Łukasz Molak. Zdecydowaliśmy się zaproponować radnym kandydaturę Łukasza Molaka na Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, tym bardziej, że ta kandydatura spotkała się z dużym uznaniem radnych innych środowisk oraz ugrupowań, które wprowadziły swoich radnych do Rady Miasta Bolesławiec. Bardzo wysoki mandat społeczny oraz przychylność przyszłych radnych utwierdziła nas w przekonaniu, że Łukasz Molak jest właściwym kandydatem do pełnienia tej jakże istotnej i odpowiedzialnej funkcji w Radzie Miasta.

Jestem żonaty, pracuję, mam trzy wspaniałe córki. Posiadam wykształcenie wyższe i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od 2014 roku pełnię funkcję Radnego Rady Miasta Bolesławiec. W poprzedniej kadencji, uczestniczyłem w pracach dwóch komisji: Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. W imieniu mieszkańców złożyłem 50 interpelacji. Współtworzyłem obywatelską inicjatywę – Impuls Miasta. W wyborach, które odbyły się 21. października uzyskałem 539 głosów, co stanowi trzeci wynik (nie licząc wyniku prezydenta miasta, który zrezygnował z objęcia mandatu radnego).

Jestem dobrym organizatorem, człowiekiem, który potrafi pracować ponad podziałami. Regularnie, wraz z grupą oddanych przyjaciół, organizuję zabawy karnawałowe dla dzieci i dorosłych, zabawy sylwestrowe, festyny, koncerty rockowe i biegi przełajowe. Imprezy te cieszą się wielka popularnością integrując jednocześnie lokalną społeczność. Jestem człowiekiem godnym zaufania, pracowitym, opanowanym i odpowiedzialnym. Nie ulegam wpływom; jestem niezależny i wierny zasadom. Łączę, a nie dzielę; zawsze chętnie udzielam pomocy. To cechy, które powinny charakteryzować Przewodniczącego Rady Miasta. Co bardzo ważne, nie jestem zatrudniony w żadnej z jednostek miejskich podległych Prezydentowi Miasta, co pozwoli na pełną niezależność i zbudowanie zdrowych, partnerskich relacji z władzą wykonawczą, a przede wszystkim z radnymi.

W trakcie rozmów, zobowiązałem się przede wszystkim do ciężkiej pracy. Nie chce się skupiać tylko na jednej z danych grup społecznych, ale podejmować działania, dbając o całą społeczność Bolesławca. Zależy mi przede wszystkim na jasnym i prostym przekazie społeczeństwu podejmowanych przez Radę decyzji oraz zwiększeniu udziału mieszkańców w stanowieniu lokalnego prawa tak, by podnieść poczucie wspólnego tworzenia otaczającej nas rzeczywistości.

Chciałbym prosić Koleżanki i Kolegów Radnych o poparcie zapewniając, że nie będę czynił podziałów uzależniając swoje działania od przynależności klubowej czy poglądów. Jako radny niezależny jestem w stanie tego dokonać.

Share Button