232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Miejskie uroczystości 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja i nasi radni: radna Iwona Bojko – Impuls Miasta, radny Łukasz Molak oraz radna Agnieszka Słota – prezentują barwy Bolesławca w Poczcie Sztandarowym Rady Miasta.
(fot. A. Kowalski, UM B-c)
Share Button