Interpelacje – XXIV Sesja Rady Miasta – 25.05.2016

Podczas XXIV Sesji Rady Miasta, która odbyła się 25.05.2016, złożyłem następującą interpelację:

  1. Mieszkańcy ulicy Staszica zwracają się z prośbą o wykonanie remontu zaplecza budynków numer 17-23, którego zarządcą jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu. „Nasze dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów” – piszą mieszkańcy. W załączeniu przedstawiamy korespondencję z lat ubiegłych i prosimy Pana o interwencję w w/w sprawie.