Interpelacja międzysesyjna – 19.02.2024

Mieszkańcy Bolesławca oraz osoby odwiedzające Cmentarz Komunalny w Bolesławcu wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie stanem infrastruktury sanitarnej na terenie cmentarza. Zgłaszane problemy dotyczą nieczynnych toalet, co zmusza odwiedzających do korzystania z tymczasowych rozwiązań, takich jak toalety przenośne typu „Toi-Toi”.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie są przyczyny zamknięcia toalet na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu?
  2. Jakie działania zostały podjęte w celu naprawy lub wymiany niedziałającej infrastruktury sanitarnej?
  3. W jakim terminie planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności toalet na terenie cmentarza?
  4. Czy rozważane są długoterminowe rozwiązania mające na celu uniknięcie podobnych problemów w przyszłości?

Dostęp do podstawowych udogodnień sanitarnych jest kluczowym elementem dbałości o godność odwiedzających oraz utrzymanie odpowiedniego standardu miejsca pochówku.

Wierzę, że rozwiązanie tej kwestii nie tylko poprawi komfort osób odwiedzających cmentarz, ale również przyczyni się do podniesienia ogólnego wizerunku miasta Bolesławiec jako miejsca troszczącego się o swoich mieszkańców i gości.

Z niecierpliwością oczekuję na Pana odpowiedź, mając nadzieję na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu.

Share Button