List do mieszkańców na połowę kadencji

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Sąsiedzi!

Już blisko od dwóch lat dzięki Państwa zaufaniu wypełniam mandat radnego. W tym czasie, podczas sesji Rady Miasta Bolesławiec złożyłem 20 interpelacji, co czyni mnie jednym z najbardziej aktywnych radnych.Zgłaszane przeze mnie interpelacje są często wynikiem rozmów jakie przeprowadzam z Państwem na temat poprawy warunków zamieszkiwanego przez nas rejonu miasta.

Wspólnie udało nam się:

  • doprowadzić do remontu chodnika przy ul. Staszica (dzięki współpracy z radnymi powiatowymi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka);
  • wyremontować zaplecze mieszkalne wraz z podwórkiem przy ul. Wróblewskiego;
  • naprawić uszkodzone elementy placu zabaw znajdującego się przy przedszkolu na ul. Dolne Młyny;
  • zamontować brakujące elementy ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Cieszkowskiego;
  • dokonywać na bieżąco napraw oświetlenia drogowego;
  • dostosować trasę przejazdu autobusów MZK do potrzeb mieszkańców;
  • wraz z grupą oddanych przyjaciół zorganizowaliśmy pierwszy Bal Karnawałowy dla Dzieci, Zabawy: Andrzejkowe, Sylwestrowe i Festyny Parafialne;
  • uzyskać środki finansowe z 1% odpisu podatku na cele poszczególnych osób oraz parafii;
  • zainicjować przygotowania do urządzenia placu zabaw dla dzieci, siłowni na świeżym powietrzu oraz utwardzenia parkingu dla mieszkańców bloku Staszica 63.

Oczywiście poza interpelacjami szereg innych, ważnych dla nas spraw poruszanych jest również w trakcie roboczych spotkań komisji rady miasta, na sesjach Rady Miasta oraz podczas moich dyżurów w Ratuszu. Kontynuuję także wcześniej rozpoczęte działania – Bolesławiecki Przegląd Zespołów Garażowych, Marsz dla Życia i Rodziny. W 2017 roku Bolesławieckie Stowarzyszenie Aktywni, którego jestem jednym z założycieli, podejmie się nowych ciekawych i ważnych dla mieszkańców działań.

O wszystkich naszych i moich przedsięwzięciach można przeczytać na stronie internetowej www.lukaszmolak.pl.

Dziękuję Państwu za wspólnie podjęte inicjatywy i zapraszam do dalszej współpracy.

Share Button