Ocena działań Prezydenta Miasta za 2020 rok

Stanowisko Klubu Radnych Rady Miasta Bolesławiec IMPULS MIASTA do Raportu o stanie miasta oraz wykonania budżetu za 2020 rok, wyrażone podczas sesji Rady Miasta Bolesławiec 26. maja 2021r.

Przedstawiony radnym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Raport o stanie miasta w 2020r. pozwala przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom jakie zachodzą w różnych sferach życia. W dokumencie opisano wiele obszarów aktywności miasta, również te, do których nie zobowiązuje ustawa o samorządzie gminnym w swoim fragmencie poświęconym Raportowi. Jednak w tak szerokim rozumieniu i ujęciu dokumentu zabrakło w nim kilku istotnych kwestii oraz omówienia deficytów, które dałyby pełniejszy obraz stanu miasta w 2020, na co zwracaliśmy uwagę przy omawianiu raportów w minionych latach.

Rok 2020 był, między innymi, dla bolesławian rokiem szczególnym. Pandemia zmuszała i wciąż zmusza nas do zmiany stylu i trybu życia w wielu jego sferach. Ubiegły rok był trudny dla biznesu, pracodawców i pracowników, dla rodziców, dzieci i młodzieży. Trudny też był dla samorządów, gdzie wiele było mowy o potrzebie oszczędzania i roztropnego wydatkowania pieniędzy podatników.

Nie był to dobry rok i czas do podnoszenia lokalnych podatków i opłat dla bolesławian i bolesławieckich przedsiębiorców, którzy tracili pracę, otrzymywali mniejsze wypłaty i zmuszeni byli do ograniczenia bądź zawieszania działalności gospodarczej, co, m.in. powodowało zwolnienia wśród pracowników. Skupieni wokół prezydenta miasta radni miejscy, na jego wniosek, dokonali jednak maksymalnego, dopuszczanego prawem podniesienia stawek lokalnych podatków i opłat (za mieszkania, od nieruchomości działalności gospodarczej, od środków transportowych, opłaty targowej i za śmieci)… Całość stanowiska dostępna jest TUTAJ.

Share Button