W Radzie Miasta

Mam zaszczyt uczestniczyć w pracach dwóch komisji:

Praca Radnych jest dokumentowana:

VIII kadencja (2018-2023):

VII kadencja (2014-2018):

Uczestniczyłem w pracach dwóch komisji:

  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Sprawozdania: