Interpelacje, wnioski, zapytania, odpowiedzi

Interpelacje, wnioski, które złożyłem na ręce Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Interpelacje międzysesyjne – 11.06.2021

 1. Działając w imieniu i na rzecz mieszkańców miasta, w szczególności właścicieli posesji, kolejny raz zwracam się o pilne wykonanie remontu ulicy Traugutta. Z roku na rok stan drogi dramatycznie się pogarsza, a ciągłe „łatanie” dziur przynosi krótkotrwały efekt. Po każdym okresie zimowym ilość wyrw w nawierzchni jezdni się powiększa.W związku z powyższym. proszę o informację, w jakim zakresie i terminie można spodziewać się rozpoczęcia inwestycji.
 2. Mieszkańcy osiedla Staszica, wnioskują o oznakowanie liniami poziomymi skrzyżowania ulic Staszica – Góralska. Widoczność kierowców wjeżdżających na skrzyżowanie z ulicy Góralskiej jest bardzo ograniczona. Prosimy o przekazanie interpelacji do zarządcy drogi. W związku z powyższym. proszę o informację, w jakim zakresie i terminie można spodziewać się realizacji zadania.

Interpelacje międzysesyjne – 17.08.2020

 1. Mieszkańcy osiedla Staszica zwracają uwagę na uciążliwy zapach, szczególnie dokuczliwy przy wysokich temperaturach, wydobywający się z PSZOK-u znajdującego się przy siedzibie MZGK, przy ul. Staszica. Mieszkańcy wnoszą o podjęcie działań w celu eliminacji problemu.
 2. Mieszkańcy osiedla Staszica zwracają uwagę na uciążliwy zapach, szczególnie dokuczliwy przy wysokich temperaturach, który wydobywa się cyklicznie z oczyszczalni ścieków. Fetor dokuczliwy jest głównie w nocy, kiedy mieszkańcy osiedla chcieliby przewietrzyć domostwa po całodniowych upałach. Mieszkańcy wnoszą o podjęcie skutecznych działań w celu eliminacji problemu i podanie terminu realizacji zadania, tym bardziej, że problem już dwa lata temu był opisywany przez jeden z bolesławieckich portali – https://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/WCt/smierdzi-w-boleslawcu-szczypie-w-nosie-oczy-lzawia-czy-to-z-oczyszczalni a także w tym roku – https://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/YA9/odor-w-rejonie-dolnych-mlynow-jest-komentarz-pwik

Interpelacja międzysesyjna – 28.07.2020

 1. Szanowny Panie Prezydencie, Ministerstwo Rozwoju informuje, że od poniedziałku, 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. samorządy mogą składać wnioski do wojewody o dotacje z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Proszę o informację, czy Gmina Miejska Bolesławiec złoży wnioski i jakich kwestii będą one dotyczyć, a jeżeli nie będą  składane to z jakiego powodu. ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Interpelacja międzysesyjna – 21.06.2019

 1. Mieszkańcy Osiedla Staszica wnioskują o zamontowanie strzałek warunkowego skrętu w prawo, na skrzyżowaniu ulic Staszica i Wróblewskiego przy sygnalizatorze w stronę centrum miasta. Argumentujemy to faktem, że na w/w skrzyżowaniu zamontowane są czujniki ruchu pojazdów. W chwili zapalenia się zielonego światła na ul. Staszica, zapala się również zielone światło dla pieszych na ul. Wróblewskiego i Cieszkowskiego. Wystarczy, że manewr skrętu w prawą stronę wykonują dwa auta – dochodzi do „blokady”, czujniki nie wykrywają ruchu aut i bardzo szybko na ul. Staszica zapala się czerwone światło, a czas oczekiwania na zielone jest dość długi. Szczególnie w momentach tzw. „szczytu” często tworzy się korek. ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 1   ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 2
 2. Mieszkańcy ulicy Traugutta zwracają się z prośbą o wyremontowanie nawierzchni jezdni. Wielokrotnie podejmowane interwencje do tej pory nie przyniosły skutku. ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
 3. Mieszkańcy ulicy Kazimierza Wielkiego zwracają się z prośbą o uporządkowanie miejskiej ścieżki. W załączeniu dołączamy wizualizację stanu obecnego. ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
 4. Mieszkańcy ulicy Kazimierza Wielkiego zwracają się z prośbą o naprawę drogi dojazdowej do posesji ul. Kazimierza Wielkiego. W załączeniu dołączamy wizualizację stanu obecnego. ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
 5. Mieszkańcy ulicy Staszica zwracają się z prośbą o wykonanie remontu zaplecza budynków numer 17-23, którego zarządcą jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu. Dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów. Prosimy o informację, czy i na kiedy planowany jest remont. ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
 6.  Przy ulicy Staszica, pomiędzy blokiem mieszkalnym nr 63 a boiskiem szkolnym, znajdują się pozostałości konstrukcji komina, od lat nieczynnej kotłowni grzewczej. Mieszkańcy pytają czy i kiedy pozostałe elementy zostaną usunięte?  ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

LIII Sesja Rady Miasta – 26.09.2018

 1. Mieszkańcy Bolesławca, zwracają się z prośbą o uwzględnienie i aktualizację porannych kursów autobusów, aby umożliwić dzieciom bezpieczny dojazd do szkół. Uczniowie i rodzice zwracają uwagę na tłok panujący w porannych kursach do szkół. Proszę rozważyć zwiększenie liczby tych kursów.
 2. Mieszkańcy Bolesławca, szczególnie osoby starsze, zwracają się uwagę, że przy niektórych przystankach autobusowych MZK brakuje krzesełek i zadaszenia. Prosimy o interwencję w sprawie i rozwiązanie problemu.
 3. Mieszkańcy wspólnot zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego informują, że TBS pobiera opłatę upomnienia w wysokości 15 zł – przy wezwaniu do zapłaty zaległości. Brak uchwały wspólnoty na tę opłatę. Prosimy o informację, czy taka opłata funkcjonuje i na jakiej podstawie jakiego aktu ustalono taką kwotę.
 4. Mieszkańcy Bolesławca, zamieszkujący przy ul. Staszica zwracają uwagę na nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, co niestety prowadzi m.in. do częstych kolizji przy skrzyżowaniu ulic Staszica – Góralska. Mieszkańcy osiedla proszą o rozważenie montażu progu spowalniającego, tzw. „leżącego policjanta”, tak jak uczyniono to na ulicy Dolne Młyny.
 5. Mieszkańcy ulicy Akacjowej zwracają się z prośbą o informację, na jakim etapie jest budowa nowych miejsc parkingowych, mini siłowni i placu zabaw oraz uporządkowanie nasypu przylegającego do ulicy (m.in. wycięcie tzw. Samosiejek).

Przygotowaną miałem również interpelację o treści:

Mieszkańcy ulicy Staszica numer bloku 63, proszą o informację na jakim etapie jest przebudowa jezdni osiedlowej, która stanowi jedyną drogę do mieszkań. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2018 rok.

W informacjach Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, przekazano informację o podpisaniu umowy z wykonawcą remontu, który ma się zakończyć do 25 listopada br. Jest to konsekwencja interpelacji, którą złożyłem 28.06.2017 roku.

L Sesja Rady Miasta – 27.06.2018

 1. Szanowny Panie Prezydencie, bolesławianie proszą o przycięcie krzaków przy ul. Staszica na wysokości bloku mieszkalnego nr 41. Obecnie z powodu wystających gałęzi, ruch pieszych jest utrudniony. Prosimy o skierowanie sprawy do odpowiednich służb. W załączeniu zdjęcie obecnego stanu. Liczymy na Pana wsparcie.
 2. Szanowny Panie Prezydencie, w imieniu i na prośbę mieszkańców ul. Wojska Polskiego – drogi prowadzącej do jednostki, proszę o informację, czy ma Pan wiedzę, jak długo potrwają przejazdy ciężkiego sprzętu US Army? Czy istnieje możliwość wytyczenia drogi alternatywnej, np. od strony poligonu i przyszłej obwodnicy płd-wsch? Mieszkańcy skarżą się na hałas, szczególnie nocą i drżenia budynków. Proszę o interwencję.
 3. Szanowny Panie Prezydencie, „Czy Słonie mają wrócić?”takie pytanie, na prośbę bolesławian, zadaliśmy imiennej sondzie emitowanej na profilu Facebookowym Impulsu Miasta. Post dotarł do blisko 35 tysięcy użytkowników Facebooka! Udostępniono go blisko 150 razy uzyskał blisko 400 komentarzy! a ponad 2200 bolesławian imiennie poparło, trwającą raptem 2 dni, akcję! Panie Prezydencie, w związku z takim odzewem mieszkańców naszego miasta, może warto przywrócić bolesławieckie słonie, jeśli nie w tamtym to może innym, eksponowanym miejscu, do których jak widać pozostał ogromny sentyment?

XLIX Sesja Rady Miasta – 30.05.2018

 1. Szanowny Panie Prezydencie, Bolesławianie posiadający ogródki działkowe, od dłuższego czasu zgłaszają problem braku systematycznego wywozu odpadów. W załączeniu przekazuję kserokopię pisma od działkowców. Proszę o interwencję w tej sprawie.
 2. Szanowny Panie Prezydencie, proszę o podanie danych statystycznych z 2016 i 2017 roku:
  • liczby urodzeń,
  • liczby zgonów,
  • liczby zawartych małżeństw,
  • liczby osób, które osiągnęły pełnoletność.

XLVI Sesja Rady Miasta – 28.03.2018

 1. Panie Prezydencie, mieszkańcy Bolesławca zwracają się z prośbą o wyremontowanie schodów, dojścia do Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej od strony Rynku.
 2. Panie Prezydencie, na zapleczu ul. Kubika 3, MZGM wypowiedział z końcem 2017 r. dzierżawy gruntu, na których posadowione były garaże, tym osobom, które je posiadały. Wszystkim nakazano usunięcie tych garaży. Zrozumiałym jest fakt porządkowania tego terenu, a zatem mieszkańcy pytają, czy teren ten będzie nadal przeznaczony pod zabudowę garażami, jeśli tak, to proszą o uwzględnienie ich wniosku, aby przetarg w sprawie nabycia gruntu był przetargiem ograniczonym tylko do mieszkańców tego budynku, tak jak było to już realizowane w innych miejscach naszego miasta.

XLI Sesja Rady Miasta – 29.11.2017

 1. Mieszkańcy Bolesławca zwracają z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu. Skręcając z ulicy Kubika, przed pralnią, skręt w prawo w ulicę Piaskową, jest linia ciągła podwójna, przejście dla pieszych a na całej długości stoją zaparkowane auta. Prosimy o Pana interwencję w powyższej sprawie.
 2. Mieszkańcy bloku mieszkalnego przy ul. Staszica 63 proszą o interwencję w sprawie blokowania wyjazdu z ulicy osiedlowej obok piekarni na ul. Góralską przez klientów piekarni. Przy planowanym remoncie drogi w 2018 roku prosimy o uwzględnienie petycji.
 3. Jadąc od ul. Lubańskiej ul. Śluzową w dół i skręcając w pierwszą w prawo na osiedle, ludzie przyjeżdżający na cmentarz i niektórzy mieszkańcy parkują auta na chodniku i drodze praktycznie na krzyżówce koło “niebieskiej budki ze zniczami” skręcając w prawo można wjechać wprost na zaparkowany pojazd lub wymijając go można uderzyć w jadący z naprzeciwka pojazd. Prosimy jako mieszkańcy o postawienie znaku zakaz zatrzymywania na początku drogi i częstsze weryfikację w przestrzeganiu prawa przez straż miejską w tym miejscu.

XL Sesja Rady Miasta – 24.10.2017

 1. 30 listopada 2016 roku na sesji Rady Miasta poruszyłem kwestię organizacji ruchu w Bolesławcu. W styczniu 2017 roku Komisja Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na swoim posiedzeniu poruszyła w/w temat. W imieniu mieszkańców chciałbym zapytać czy zostały podjęte jakieś działania w tej kwestii a jeżeli tak, na jakim są etapie?
 2. Mieszkańcy  Bolesławca zwracają uwagę na fatalny stan nawierzchni jezdni, duże liczne dziury, przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Staszica (przy sygnalizatorze świetlnym przed wiaduktem). Liczymy na Pana wsparcie, pomoc i niezwłoczne przekazanie sprawy do zarządcy drogi w celu usunięcia wad.

XXXVIII Sesja Rady Miasta – 28.06.2017

 1. W imieniu mieszkańców miasta chciałbym zapytać, kiedy poznamy program Święta Ceramiki? Jakimi kanałami informacyjnymi i gdzie się będzie promowane BŚC? Czy obecna promocja jest wystarczająca? Kiedy będzie można uzyskać informacje w Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej?
 2. Mieszkańcy Bolesławca zwracają uwagę na fatalną nawierzchnię jezdni ulicy Dolne Młyny.
 3. Mieszkańcy ulicy Staszica numer bloku 63, zwracają uwagę na fatalną nawierzchnię jezdni osiedlowej, która stanowi jedyną drogę do mieszkań.W obydwu przypadkach liczymy na Pana wsparcie, pomoc i przekazanie sprawy do zarządcy dróg.

XXXV Sesja Rady Miasta – 26.04.2017

 1. Czy na terenie Bolesławca, wzdłuż rzeki Bóbr, planowana jest budowa ścieżki rowerowej? Jeśli tak, to na jakim etapie są przeprowadzane obecnie prace i jaki jest jej koszt?

 2. Mieszkańcy Bolesławca dbając o swoje bezpieczeństwo, proszą o przegląd oznaczeń poziomych dróg w zarządzie miasta i powiatu na terenie Bolesławca. Bywa, że na nowo oddanych drogach np. ul. Herberta pasy uległy starciu po zaledwie kilku miesiącach użytkowania. Czy ponowne malowanie jest dokonywane w ramach gwarancji? Czy do tego celu, nie można użyć lepszej jakości farby?

XXX Sesja Rady Miasta – 30.11.2016

 1. W związku z planowanym zakończeniem budowy ul. Herberta mieszkańcy proszą o wykonanie przejścia dla pieszych z osiedla, przez drogę nr 297, na chodnik po drugiej stronie jezdni i ustanowienie ograniczenia prędkości na tym odcinku. Mieszkańcy proszą również o urządzenie bezpiecznego wyjazdu z ul. Herberta na drogę wojewódzką – ul. Jeleniogórskiej, poprzez ustanowienie zakazu zatrzymywania się i postoju w okolicy skrzyżowania, obok sklepu meblowego Hubert bezpośrednio przy wlocie z ul. Herberta na ul. Jeleniogórską. Parkujące tam pojazdy całkowicie zasłaniają widoczność drogi od strony Lwówka dla pieszych i kierowców, doprowadzając do wielu niebezpiecznych sytuacji.

 2. Interpelacja dotyczyła zmian organizacji ruchu drogowego w Bolesławcu.

XXIX Sesja Rady Miasta – 26.10.2016

 1. Na Osiedlu Staszica od strony sklepu „Żabka” znajdują się pozostałości konstrukcji komina lokalnej kotłowni grzewczej. Czy i kiedy pozostałe elementy zostaną usunięte?

 2. Na Osiedlu Staszica, na terenie należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej, zlikwidowano plac zabaw dla dzieci. Czy jego budowa była dofinansowana ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec?

 3. W związku z budową „Orlika” na terenie Osiedla Staszica usunięto szereg drzew stanowiących dla okolicznych bloków mieszkalnych naturalną barierę ekologiczną. Od tego czasu przy bloku nr 63 bezpośrednio pod oknami mieszkańców dokonano nasadzeń kilku drzew. Mieszkańcy proszą o odpowiedź czy ich lokalizacja jest zgodna z przepisami, a jeżeli tak to z jakimi.

 4. Mieszkańcy Osiedla Staszica proszą o wsparcie budowy nowych miejsc parkingowych na wysokości budynków Konstytucji 3-go Maja 7 i 11.

XXVIII Sesja Rady Miasta – 28.09.2016

 1. Mieszkańcy ulicy Nadrzeczna proszą o wykonanie remontu i oświetlenia drogi oraz uwzględnienie projektu w budżecie miasta na 2017 rok.

XXVII Sesja Rady Miasta – 24.08.2016

 1. Osoby korzystające z Wielopokoleniowego Placu Zabaw przy ulicy Parkowej proszą o interwencję w sprawie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu. Miejsca parkingowe bezpośrednio graniczą z pasami. W chwili gdy w najbliższej odległości mieszkańcy parkują auto (często jest to bus) widoczność nadjeżdżających aut, często niestety przekraczających panujące tam ograniczenie prędkości 40km/h, jest zerowa. Prosimy o Pana interwencję.

XXV Sesja Rady Miasta – 29.06.2016

 1. Mieszkańcy Bolesławca proszą o utworzenie 24-godzinnej przechowalni dla zaginionych psów, które są wyłapywane przez Straż Miejską. Często zdarza się tak, że zaginione zwierzę jest w ciągu kilku godzinnym wywożone do ośrodka w Przylasku. Przyjęte działania są sprawne, natomiast nie dają możliwości odnalezienia pociechy na terenie miasta Bolesławiec. Należy wypracować procedurę, aby w przypadku zaginięcia, właściciel zaglądał na stronę SM, zapłacił mandat i mógł odebrać zgubę. Ludzie niezbyt majętni nie mają pieniędzy, aby zabrać zwierzę ze schroniska i zapłacić wszystkie koszty.

XXIV Sesja Rady Miasta – 25.05.2016

 1. Mieszkańcy ulicy Staszica zwracają się z prośbą o wykonanie remontu zaplecza budynków numer 17-23, którego zarządcą jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu. „Nasze dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów” – piszą mieszkańcy. W załączeniu przedstawiamy korespondencję z lat ubiegłych i prosimy Pana o interwencję w w/w sprawie.

XXII Sesja Rady Miasta – 27.04.2016

 1. Mieszkańcy informują, że w ekranach przy skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego i Staszica uszkodzeniu uległy elementy dźwiękochłonne, konstrukcja jest pozbawiona 2 szyb i przestała spełniać swoją funkcję. Prosimy o interwencję.

XIX Sesja Rady Miasta – 23.03.2016

 1. Mieszkańcy Bolesławca zwracają się z prośbą, aby autobusy komunikacji miejskiej zatrzymywały się na ul. Staszica na wysokości przychodni lekarskiej (w kierunku ulicy Granicznej). W wymienionym ośrodku zdrowia leczy się kilka tysięcy mieszkańców naszego miasta. Prośba jest zgłaszana głównie przez osoby starsze, dla których sporym wysiłkiem jest pokonanie drogi od przystanku zlokalizowanego koło skrzyżowania ulic Staszica i Góralska.

 2. Mieszkańcy Bolesławca zwracają uwagę na brak możliwości dojścia do Bobrowej Ścieżki na wysokości wiaduktu. Jedynie, zgodnie z przepisami, można dojechać tam tylko autem. Prosimy o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu dla pieszych.

XVII Sesja Rady Miasta – 27.01.2016

 1. Mieszkańcy ulicy Akacjowej zwracają się z prośbą o wyremontowanie i poszerzenie drogi, remont chodnika, budowę nowych miejsc parkingowych, mini siłowni i placu zabaw oraz uporządkowanie nasypu przylegającego do ulicy (m.in. wycięcie tzw. samosiejek) i zmianę ruchu na ulicę dwukierunkową, postawienie tablic informacyjnych o zakazie wyprowadzania psów i spożywania alkoholu.

XV Sesja Rady Miasta – 25.11.2015

 1. Mieszkańcy Osiedla Staszica zwracają uwagę na fatalną nawierzchnię chodników oraz jezdni ulicy Staszica (od mostu ul. Grunwaldzka do MZGK). Mamy świadomość, że administracyjnie ulica podlega Powiatowemu Zarządowi Dróg w Bolesławcu. Sprawa zostanie przedstawiona przez Radnych Ziemi Bolesławieckiej na sesji Rady Powiatu. Liczymy na Pana wsparcie, pomoc i przekazanie sprawy do w/w organów.

 2. Mieszkańcy Osiedla Staszica wnioskują o zamontowanie strzałek warunkowego skrętu w prawo na skrzyżowaniu ulic Staszica i Wróblewskiego. Argumentujemy to faktem, że na w/w skrzyżowaniu zamontowane są czujniki ruchu pojazdów. W chwili zapalenia się zielonego światła na ul. Staszica, zapala się również zielone światło dla pieszych na ul. Wróblewskiego i Cieszkowskiego. Wystarczy, że manewr skrętu w prawą stronę wykonują dwa auta – dochodzi do „blokady”, czujniki nie wykrywają ruchu aut i bardzo szybko na ul. Staszica zapala się czerwone światło, a czas oczekiwania na zielone jest dość długi.

 3. Po raz kolejny mieszkańcy Bolesławca zwracają uwagę na bardzo dużą liczbę zdarzeń drogowych tj. stłuczek na dwóch skrzyżowaniach na tzw. „średnicówce” obwodnicy miasta (skrzyżowanie z ul. Polną i Dolne Młyny). Tylko w dniu wczorajszym na skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Dolne Młyny doszło do dwóch wypadków samochodowych. Czy w końcu musi dojść do prawdziwej tragedii, aby odpowiedzialni zajęli się tematem bezpieczeństwa na poważnie? Ponownie prosimy o skierowanie sprawy do odpowiednich organów.

 4. W imieniu rodziców i opiekunów Niepublicznego Przedszkola NIBYLANDIA w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 8/41 oraz mieszkańców przedstawiam ich prośbę. Składamy wniosek o założenie progów zwalniających na ulicy między blokiem przy ulicy Ignacego Łukasiewicza, a placem ks. Jerzego Popiełuszki oraz pionowych i poziomych znaków informujących o zachowaniu szczególnej ostrożności z uwagi na fakt korzystania z przejścia dla pieszych przez dzieci.

  Często obserwujemy wzmożony ruch na ulicy sąsiadującej z przedszkolem. Jest to ulica w ścisłym centrum naszego miasta, która stanowi nie tylko drogę dojazdową dla mieszkańców okolicy, ale także prowadzi do Krytej Pływalni ORKA, co dodatkowo wpływa na wzmożony ruch. Przy tak dużym natężeniu ruchu niejednokrotnie samo przejście przez jezdnię stanowi duże ryzyko wypadku, a fakt umiejscowienia przejścia dla pieszych wyłącznie na jej końcach dodatkowo wzmaga ryzyko. Droga ta bowiem jest odcinkiem o znacznej długości. Ciężko jest przejść bezpiecznie na parking po drugiej stronie ulicy. Niejednokrotnie zauważamy, iż kierowcy nie zachowują szczególnej ostrożności, przekraczając dozwoloną prędkość. Wymienione zachowania zmotoryzowanych użytkowników drogi stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia naszych dzieci, użytkowników Krytej Pływalni ORKA jak również mieszkańców.

  Z uwagi na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej petycji i założenie na ulicy Ignacego Łukasiewicza progów spowalniających oraz pionowych i poziomych znaków drogowych.

XIII Sesja Rady Miasta – 23.09.2015

 1. Mieszkańcy osiedla Staszica, a przed wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do Filii Przedszkola nr 3, mieszczącego się przy ul. Dolne Młyny, zwracają uwagę iż na placu zabaw przynależącego do przedszkola znajduje się uszkodzony element wyposażenia zagrażający bezpieczeństwu przebywających tam dzieci. Prosimy o usunięcie usterki i dokonania przeglądu wszystkich urządzeń.

IMG_20150917_140400

VII Sesja Rady Miasta – 20.05.2015

 1. Mieszkańcy ulicy Zabobrze zgłaszają, że przy nowo oddanej drodze na wysokości posesji nr 180 nie działa oświetlenie (lampa drogowa). Proszę o interwencję w powyższej sprawie.

VI Sesja Rady Miasta – 29.04.2015

 1. W imieniu mieszkańców, proszę o wybudowanie chodnika na zapleczu ulicy Jezierskiego. Użytkownicy tej drogi zwracają uwagę na fakt, że osoby które robią zakupy w przyległym markecie najczęściej wybierają drogę, którą poruszają się samochody. Taka sytuacja stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pieszych wybierających najkrótszą drogę do sklepu.

V Sesja Rady Miasta – 25.03.2015

 1. Proszę o przedstawienie aktualnej sytuacji, po odbytych rozmowach w sporze zbiorowym, który ma miejsce w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki oraz odpowiedzi na poniższe pytania:
  1. Czy zapadła decyzja o wydzierżawieniu kina?
  2. Czy kino przynosi straty / zyski. Proszę o przedstawienie analizy za lata 2013, 2014.
  3. Czy sala zawsze jest wynajmowana za opłatą ? Czy spółki miejskie płacą za wynajęcie sali?
 2. Proszę o przedstawienie aktualnej sytuacji w sporze zbiorowym, który ma miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Co jest przyczyną konfliktu?

IV Sesja Rady Miasta – 25.02.2015

 1. W imieniu mieszkańców apeluję i proszę o podjęcie wszelkich dostępnych środków i działań umożliwiających remont ulicy Wróblewskiego obejmujący dojazd do lokali mieszkalnych. Mieszkańcy proszą również o budowę 30 miejsc parkingowych, których w/w ulica nie posiada, a auta parkowane są na trawnikach.
 2. Proszę o ustalenie na przyszłość klarownych i przejrzystych zasad w regulaminie lub procedurze przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję Bolesławca.
 3. Czy planowane jest podłączenie ogrzewania miejskiego do ścisłego centrum miasta? W dużej liczbie mieszkań ludzie mają piece kaflowe. Czy były prowadzone badania emisji spalin i jeżeli tak to w którym roku.
 4. Proszę o przedstawienie aktualnej sytuacji w sporze zbiorowym, który ma miejsce w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki.