Koniec jednego rozdziału, początek kolejnego – podsumowanie VIII kadencji Rady Miasta Bolesławiec

Miniony okres sprawowania przeze mnie mandatu radnego Rady Miasta Bolesławiec był czasem intensywnej pracy i niezliczonych wyzwań, które razem udało nam się przezwyciężyć. Dziś, gdy najdłuższa kadencja w historii naszego miasta dobiegła końca, pragnę wyrazić moją głęboką wdzięczność wszystkim, z którymi miałem przyjemność współpracować.

W tych latach zrealizowaliśmy wiele ważnych projektów, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców Bolesławca. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało nam się zainicjować i zakończyć inwestycje, które będą służyć obecnym i przyszłym pokoleniom.

W maju rozpoczynamy nowy rozdział. Z ogromną radością informuję, że będę kontynuował moją misję reprezentowania Was – mieszkańców Bolesławca – podczas nadchodzącej IX kadencji.

Podziękowania

Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy Bolesławca,

chciałbym z całego serca podziękować każdej i każdemu z Was za wsparcie i zaufanie, jakie mi okazaliście, udzielając poparcia w wyborach. Chociaż nie udało mi się wygrać wyborów na stanowisko Prezydenta naszego miasta, zdobyłem poparcie – 1983 osób. Rocznik 1983 jest the best.

Obdarzyliście mnie zaufaniem i po raz trzeci z rzędu zostałem wybrany na radnego Rady Miasta Bolesławiec. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i dowód zaufania. Każdy głos, który na mnie oddaliście, jest dla mnie zobowiązaniem do działania i motywacją do jeszcze cięższej pracy. Szczególne podziękowania kieruję w stronę mojej żony Iwony Molak, która wspierała mnie w całej kampanii, a sama kandydując do Rady Powiatu zdobyła 309 głosów! BRAWO!

Dziękuję całemu sztabowi, kandydatkom i kandydatom KWW Impuls Lokalny za ogrom pracy, którą wykonaliście.

Chciałbym także pogratulować zwycięzcy wyborów prezydenckich, kontrkandydatom i wszystkim nowo wybranym wójtom i radnym.

Interpelacja międzysesyjna – 11.03.2024

Odpowiadając na liczne uwagi Mieszkańców oraz zaobserwowane przez nas problemy eksploatacyjne zmodernizowanego oświetlenia ulicznego w Bolesławcu nad którymi mamy wrażenie nikt nie panuje prosimy pilnie o umożliwienie przedstawicielom klubu radnych IMPULS LOKALNY na samodzielną ocenę możliwości systemu poprzez zorganizowanie w terminie do 7 dni od daty niniejszej interpelacji wizji lokalnej wraz z pokazaniem możliwości systemu.

Na ww. wizji prosimy, aby obecny był Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Robert Rzepnicki, który poprzez naszą stronę poinformował nas o swojej gotowości do wizji (w załączeniu wydruk ze fanpagu Impulsu Lokalnego na Facebooku) po zgodzie przełożonych.

Na wizji chcemy dokładnie sprawdzić zastosowane innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania energią – zainstalowanego sterowania oświetleniem ulicznym umożliwiającym monitoring infrastruktury oświetleniowej i pozwalający zmieniać nastawy autonomicznej redukcji mocy w oprawach z wykorzystaniem komunikacji GSM (minimum 4G), który był kluczowym elementem projektu.

Interpelacja międzysesyjna – 19.02.2024

Mieszkańcy Bolesławca oraz osoby odwiedzające Cmentarz Komunalny w Bolesławcu wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie stanem infrastruktury sanitarnej na terenie cmentarza. Zgłaszane problemy dotyczą nieczynnych toalet, co zmusza odwiedzających do korzystania z tymczasowych rozwiązań, takich jak toalety przenośne typu „Toi-Toi”.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie są przyczyny zamknięcia toalet na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu?
 2. Jakie działania zostały podjęte w celu naprawy lub wymiany niedziałającej infrastruktury sanitarnej?
 3. W jakim terminie planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności toalet na terenie cmentarza?
 4. Czy rozważane są długoterminowe rozwiązania mające na celu uniknięcie podobnych problemów w przyszłości?

Dostęp do podstawowych udogodnień sanitarnych jest kluczowym elementem dbałości o godność odwiedzających oraz utrzymanie odpowiedniego standardu miejsca pochówku.

Wierzę, że rozwiązanie tej kwestii nie tylko poprawi komfort osób odwiedzających cmentarz, ale również przyczyni się do podniesienia ogólnego wizerunku miasta Bolesławiec jako miejsca troszczącego się o swoich mieszkańców i gości.

Z niecierpliwością oczekuję na Pana odpowiedź, mając nadzieję na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu.

Interpelacja międzysesyjna – 05.02.2024

W imieniu mieszkańców Bolesławca zwracam się z niniejszą interpelacją dotyczącą regulacji czasu działania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Staszica/Grunwaldzka/Bohaterów Getta.

Obecnie światła na tym przejściu są ustawione na czas trwania światła czerwonego równy 80 sekund, podczas gdy światło zielone trwa jedynie 8 sekund. Taka konfiguracja sygnalizacji świetlnej wydaje się być nieproporcjonalna i może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dla osób starszych, które potrzebują więcej czasu na bezpieczne przekroczenie jezdni.

W związku z powyższym, proszę o:

 1. Przekazanie interpelacji do zarządcy drogi.
 2. Przeprowadzenie analizy obecnych ustawień czasowych sygnalizacji świetlnej przy wspomnianym przejściu dla pieszych.
 3. Rozważenie możliwości zwiększenia czasu trwania światła zielonego, aby umożliwić bezpieczne przejście wszystkim użytkownikom drogi, w szczególności osobom starszym i niepełnosprawnym.

Informację o przeprowadzonych badaniach i podjętych działaniach w odpowiedzi na powyższe uwagi.

Interpelacja międzysesyjna – 31.01.2024

W imieniu bolesławian, w nawiązaniu do licznych problemów z oświetleniem ulic zgłaszanych przez mieszkańców w różnych częściach Bolesławca, zwracam się z pytaniami:

 1. Czy inwestycja realizowana w Bolesławcu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa Dolnośląskiego” została zakończona?
 2. W jakim dniu dokonano odbioru prac? Proszę o podanie konkretnej daty.

Będę kandydować na stanowisko Prezydenta Miasta Bolesławca i Radnego Rady Miasta Bolesławiec

Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy Bolesławca!

Nazywam się Łukasz Molak, mam 41 lat, od 1989 roku mieszkam w Bolesławcu. Jestem dumnym i szczęśliwym mężem oraz ojcem trzech wspaniałych córek. Od blisko roku razem z moją Żoną pełnimy również funkcję rodziny zastępczej dla 7-letniego chłopca. Rodzina jest moim największym życiowym wyzwaniem, a zarazem najcenniejszym skarbem. Dodaje mi sił, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przede mną życie. Bez tego wszelkie istotne działania nigdy by nie zaistniały.

Jako człowiek pełen pasji i zaangażowania, zawodowo i społecznie odnajduję się w pracy z ludźmi. To dla mnie coś więcej – to powołanie. Organizacja “Marszów dla Życia i Rodziny”, “Hard Core Festiwalu – Przeglądu Kapel Garażowych”, Święta Rodziny, zabaw andrzejkowych i sylwestrowych, zabaw karnawałowych dla dzieci, festynów rodzinnych, “Biegów Pamięci Żołnierzy Wyklętych” i inne, które na stałe wpisały się w krajobraz Bolesławca. Te – integrujące społeczność lokalną dzieła – pokazują skuteczność w działaniu w różnych warunkach i pomimo częstych przeszkód.

Od 2014 roku, dzięki Waszemu zaufaniu i wsparciu, wypełniam mandat radnego Rady Miasta Bolesławca (Klub Radnych Impuls Lokalny). Staram się aktywnie wpływać na rozwój i funkcjonowanie naszego miasta. Jestem społecznikiem, który z głęboką pasją i zaangażowaniem skupia się na życiu naszego miasta i jego mieszkańców. Treść wszystkich złożonych interpelacji można znaleźć na mojej stronie internetowej.

Czytaj dalej Będę kandydować na stanowisko Prezydenta Miasta Bolesławca i Radnego Rady Miasta Bolesławiec

Interpelacja międzysesyjna – 08.01.2024

W imieniu bolesławian, w nawiązaniu do licznych problemów z oświetleniem ulic zgłaszanych przez mieszkańców w różnych częściach Bolesławca, zwracam się z pytaniami:
 1. Czy inwestycja realizowana w Bolesławcu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa Dolnośląskiego” została zakończona?
 2. Jeżeli nie, to jaki jest termin zakończenia realizacji inwestycji?

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Życzę Wam, aby życzliwość i pogoda ducha, które są obecne w przesyłanych życzeniach, towarzyszyły w Waszych sercach nie tylko podczas świąt Bożego Narodzenia, ale na co dzień. Niech ten wspaniały czas przyniesie obfitość radości, spokoju i miłości. Oby był to czas pełen ciepła, spędzony w otoczeniu rodziny i przyjaciół, w atmosferze wzajemnego wsparcia, zrozumienia i wzajemnego szacunku!