Interpelacja międzysesyjna – 24.03.2023

Mieszkańcy Bolesławca zwracają się o ujęcie w budżecie miasta na 2024 rok, budowy drogi wraz z chodnikami i oświetleniem ul. Sokolej.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie interpelacji.

Share Button