Interpelacje – V Sesja Rady Miasta – 25.03.2015

Podczas V Sesja Rady Miasta, która odbyła się 25.03.2015, złożyłem następujące interpelacje:

  1. Proszę o przedstawienie aktualnej sytuacji, po odbytych rozmowach w sporze zbiorowym, który ma miejsce w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki oraz odpowiedzi na poniższe pytania:
    1. Czy zapadła decyzja o wydzierżawieniu kina?
    2. Czy kino przynosi straty / zyski. Proszę o przedstawienie analizy za lata 2013, 2014.
    3. Czy sala zawsze jest wynajmowana za opłatą ? Czy spółki miejskie płacą za wynajęcie sali?
  2. Proszę o przedstawienie aktualnej sytuacji w sporze zbiorowym, który ma miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Co jest przyczyną konfliktu?