Pierwsza uroczysta sesja Rady Miasta

1 grudnia 2014 r. w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Bolesławiec VII kadencji, podczas której złożyłem ślubowanie:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.