Interpelacja międzysesyjna – 30.10.2023

Zwracam się z prośbą o informację nt. stopnia realizacji inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa Dolnośląskiego” w mieście Bolesławiec o wartości zadania 13,4mln. zł, w tym 3 369 253,08 zł – środki własne, 10 075 632,31 zł dofinansowanie w ramach RPO WD.

Zgodnie z informacjami prasowymi przedstawianymi przez Urząd Miasta inwestycja miała się zakończyć w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy tj. 17 listopada 2022 roku.

Mieszkańcy Bolesławca zgłaszają wiele uwag dotyczących jakości wykonanych prac, tempa realizacji i bezpieczeństwa (brak doświetlenia newralgicznych miejsc, pozostawiona naruszona nawierzchnia – dziury
w asfalcie, ubytki w kostce, zgodnie z załączonymi zdjęciami (ul. Mostowa).

Stan realizacji uwidoczniony na mapie:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Lgu0PAKoKjYq7sP2mC9DpfpUHvHMDHA&ll=51.26400274565249%2C15.552068082595646&z=14

Proszę o weryfikację i aktualizację, ponieważ aktualnie umieszczona mapa nie pokazuje stanu faktycznego. W kilku miejscach lampa oznakowane jako wymienione mają starą oprawę (ul. Wałowa, ul. Klonowa, ul. Konstytucji 3 Maja).

Powyższe kwestie niepokoją nas radych, gdyż zdajemy sobie sprawę
z tego, że brak realizacji inwestycji w terminie i zgodnie z założeniami może skutkować koniecznością zwrotu przyznanej dotacji a tym samym fiaskiem całej inwestycji.

Share Button