Interpelacje – XV Sesja Rady Miasta – 25.11.2015

Podczas XV Sesji Rady Miasta, która odbyła się 25.11.2015, złożyłem cztery interpelacje:

  1. Mieszkańcy Osiedla Staszica zwracają uwagę na fatalną nawierzchnię chodników oraz jezdni ulicy Staszica (od mostu ul. Grunwaldzka do MZGK). Mamy świadomość, że administracyjnie ulica podlega Powiatowemu Zarządowi Dróg w Bolesławcu. Sprawa zostanie przedstawiona przez Radnych Ziemi Bolesławieckiej na sesji Rady Powiatu. Liczymy na Pana wsparcie, pomoc i przekazanie sprawy do w/w organów.

  2. Mieszkańcy Osiedla Staszica wnioskują o zamontowanie strzałek warunkowego skrętu w prawo na skrzyżowaniu ulic Staszica i Wróblewskiego.


    Argumentujemy to faktem, że na w/w skrzyżowaniu zamontowane są czujniki ruchu pojazdów. W chwili zapalenia się zielonego światła na ul. Staszica, zapala się również zielone światło dla pieszych na ul. Wróblewskiego i Cieszkowskiego. Wystarczy, że manewr skrętu w prawą stronę wykonują dwa auta – dochodzi do „blokady”, czujniki nie wykrywają ruchu aut i bardzo szybko na ul. Staszica zapala się czerwone światło, a czas oczekiwania na zielone jest dość długi.

  3. Po raz kolejny mieszkańcy Bolesławca zwracają uwagę na bardzo dużą liczbę zdarzeń drogowych tj. stłuczek na dwóch skrzyżowaniach na tzw. „średnicówce” obwodnicy miasta (skrzyżowanie z ul. Polną i Dolne Młyny). Tylko w dniu wczorajszym na skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Dolne Młyny doszło do dwóch wypadków samochodowych. Czy w końcu musi dojść do prawdziwej tragedii, aby odpowiedzialni zajęli się tematem bezpieczeństwa na poważnie? Ponownie prosimy o skierowanie sprawy do odpowiednich organów.

  4. W imieniu rodziców i opiekunów Niepublicznego Przedszkola NIBYLANDIA w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 8/41 oraz mieszkańców przedstawiam ich prośbę. Składamy wniosek o założenie progów zwalniających na ulicy między blokiem przy ulicy Ignacego Łukasiewicza, a placem ks. Jerzego Popiełuszki oraz pionowych i poziomych znaków informujących o zachowaniu szczególnej ostrożności z uwagi na fakt korzystania z przejścia dla pieszych przez dzieci.

    Często obserwujemy wzmożony ruch na ulicy sąsiadującej z przedszkolem. Jest to ulica w ścisłym centrum naszego miasta, która stanowi nie tylko drogę dojazdową dla mieszkańców okolicy, ale także prowadzi do Krytej Pływalni ORKA, co dodatkowo wpływa na wzmożony ruch. Przy tak dużym natężeniu ruchu niejednokrotnie samo przejście przez jezdnię stanowi duże ryzyko wypadku, a fakt umiejscowienia przejścia dla pieszych wyłącznie na jej końcach dodatkowo wzmaga ryzyko. Droga ta bowiem jest odcinkiem o znacznej długości. Ciężko jest przejść bezpiecznie na parking po drugiej stronie ulicy. Niejednokrotnie zauważamy, iż kierowcy nie zachowują szczególnej ostrożności, przekraczając dozwoloną prędkość. Wymienione zachowania zmotoryzowanych użytkowników drogi stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia naszych dzieci, użytkowników Krytej Pływalni ORKA jak również mieszkańców.

    Z uwagi na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej petycji i założenie na ulicy Ignacego Łukasiewicza progów spowalniających oraz pionowych i poziomych znaków drogowych.

 

Share Button