Ulica Staszica – szansa na poprawę?

25 listopada 2015 roku złożyłem interpelację dotyczącą fatalnego stanu nawierzchni chodników i jezdni ulicy Staszica.

staszica-800x600

Mieszkańcy Osiedla Staszica zwracają uwagę na fatalną nawierzchnię chodników oraz jezdni ulicy Staszica (od mostu ul. Grunwaldzka do MZGK). Mamy świadomość, że administracyjnie ulica podlega Powiatowemu Zarządowi Dróg w Bolesławcu. Sprawa zostanie przedstawiona przez Radnych Ziemi Bolesławieckiej na sesji Rady Powiatu. Liczymy na Pana wsparcie, pomoc i przekazanie sprawy do w/w organów.

Stanowisko Zarządu Powiatu Bolesławieckiego:
192913

W uchwalonym budżecie na 2016 rok Starostwo nie ujęło do remontu ANI JEDNEJ drogi powiatowej w naszym mieście.

Share Button